banner-dok-petu

Ispis

O studiju

 Ishodi učenja na poslijediplomskome sveučilišnom doktorskom studiju
Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Završetkom doktorskoga studija Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu stječu se potrebna znanja i vještine za samostalan znanstveno-istraživački rad u području društvenih znanosti, polju ekonomije. Program studija omogućava polaznicima stjecanje sljedećih ishoda učenja:

 

 • Primijeniti napredne spoznaje u znanstveno-istraživačkom radu u području društvenih znanosti, polja ekonomije s posebnim naglaskom na poslovnu ekonomiju.
 • Kreirati i vrednovati nove činjenice, postupke i teorije koji na temelju rezultata istraživanja dovode do pomicanja granica znanja u području znanstvenih istraživanja;
 • Kao autor ili koautor napisati i uspješno objaviti originalni znanstveni rad u časopisu smeđunarodnom recenzijom;
 • Pripremiti i prezentirati javno priopćenje o rezultatima i znanstvenoj spoznaji na međunarodnomznanstvenom skupu;
 • Argumentirati mišljenje te obraniti stav u raspravi s drugim znanstvenicima u području istraživanja;
 • Osmisliti i voditi znanstveno istraživanje u polju ekonomije (izrada nacrta znanstvenih istraživanja, organizacija provođenja istraživanja, pravovremeno otkrivanje potencijalnih problema, utvrđivanje potrebnih sredstava, vođenje istraživačkoga tima);
 • Kritički prosuđivati objavljene originalne znanstvene rezultate drugih autora u području svoga istraživanja;
 • Analizirati i vrednovati nova i specijalizirana znanja, metode, alate i instrumente u području znanstvenih istraživanja;
 • Prikupljati i analizirati informacije (pretraživanje literature i baza podataka);
 • Prezentirati i obrazložiti rezultate znanstvenog istraživanja drugim znanstvenicima kao i široj javnosti;
 • Preuzeti etičku i društvenu odgovornost za uspješnost istraživanja te moguće posljedice utjecaja na širu zajednicu;
 • Vještine pisanja i izvještavanja (govorne vještine i vještine slušanja, sposobnost prikaza podataka i rezultata istraživanja);
 • Izražavati i argumentirati osobni, profesionalni i etički stav;
 • Implementirati rezultate znanstvenih istraživanja u poslovno i društveno okruženje (transfer znanja).
 • Suočavati se s novim izazovima društva i gospodarstva te primjenom rezultata znanstvenih istraživanja doprinositi društvenom i gospodarskom razvitku.

Završetkom studija stječe se akademski naziv odnosno stupanj doktora znanosti (dr. sc.) iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije.

Joze Peric

Doktorski studij pruža mogućnost završetka vertikale u obrazovanju ekonomista u području turizma i ugostiteljstva na najvišoj razini, a to znači obrazovanje istraživača i znanstvenika za potrebe akademskoga tržišta i za potrebe akademske zajednice i gospodarstva. Doktorski studij kao studij treće razine temelji se na znanstveno-istraživačkom radu studenata tijekom kojeg se stječu kompetitivna znanja potrebna nositeljima u sustavu znanosti, visokoga obrazovanja, gospodarstvu i lokalnim upravama. Studij traje 3 godine i završetkom se stječe 180 ECTS bodova. Ustrojava se kao studij s punim radnim vremenom i studij s dijelom radnoga vremena.

Voditelj: prof. dr. sc. Jože Perić