Ispis

CrossBench

hintlab1

 

Projekt CrossBench - Benchmarking hrvatskog i slovenskog hotelijerstva: instrument za povećanje konkurentnosti i razvoj poduzetništva financira se u okviru programa Europske teritorijalne suradnje Slovenija – Hrvatska.

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu vodeći je partner projekta CrossBench. Projekt je Fakultet prijavio krajem 2011. godine zajedno sa tri partnera: Turistica – Fakultet za turistične studije Portorož, Turistična zbornica Ljubljana, i Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske. Projekt je uspješno prošao proces evaluacije koji je završio u prosincu 2013. godine. Realizirati će se u razdoblju do lipnja 2015. godine. Ukupan budžet projekta iznosi 204.060,50 eura.

Cilj projekta je izrada softvera za praćenje poslovanja hrvatskih i slovenskih hotela putem nadzora i usporedbe financijskih (prihodi i troškovi) i nefinancijskih podataka (zadovoljstvo gostiju i zaposlenika) te podataka iz područja društvene odgovornosti i odgovornosti prema okolišu. Softver pruža hotelima mogućnost usporedbe ostvarenih poslovnih rezultata sa ostalim hotelima uz razne informacije koje naglašavaju prednosti i nedostatke u usporedbi sa konkurencijom. Uporabom softvera hoteli mogu bolje upravljati troškovima i maksimalizirati prihode uz unapređenje socijalne odgovornosti i odgovornosti prema okolišu. S namjerom očuvanja povjerljivosti podataka, izvještaji prikazuju samo najviše, najniže i prosječne vrijednosti odabranog uzorka, unutar koji se svaki hotel smješta.

 

hintlab2