Ispis

O programu

U okviru programa cjeloživotnog obrazovanja Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji organizira tečajeve stranih jezika za iznajmljivače privatnog smještaja:

-         Engleski jezik za iznajmljivače privatnog smještaja

-         Njemački jezik za iznajmljivače privatnog smještaja

-         Talijanski jezik za iznajmljivače privatnog smještaja

-         Francuski jezik za iznajmljivače privatnog smještaja

 

Svaki tečaj je organiziran u trajanju od 30 sati. Fakultet zadržava pravo neodržavanja programa ukoliko se ne prijavi dovoljan broj polaznika.

Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj brza primjena naučenog gradiva u komunikacijskim situacijama u turizmu. Posebna pozornost posvećuje se uvježbavanju leksičkih elemenata, a pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je na strukturama koje se najčešće pojavljuju u komunikaciji. Nakon uspješno završenog programa polaznik dobiva odgovarajuću potvrdu Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Više informacija na https://www.fthm.uniri.hr/index.php/co-kontakt-sji .