banner-voditelji

Ispis

Seminar za voditelje poslovnica

Pozivamo vas da steknete potrebna stručna znanja i kompetencije kao voditelj poslovnice kroz edukaciju na seminarima pri Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Prijave na seminaru za voditelje poslovnica produžene su do 01. veljače 2017. godine. Predavanja će se održati ukoliko se prijavi dovoljan broj kandidata. Održavanje predavanja je planirano od subote, 04. veljače 2017. do subote 11. veljače 2017. godine.

pdfOglas o održavanju seminara