banner-voditelji

Ispis

Seminar za voditelje poslovnica

Pozivamo vas da steknete potrebna stručna znanja i kompetencije kao voditelj poslovnice kroz edukaciju na seminarima pri Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Prijave na seminar za voditelje poslovnica mogu se izvršiti od 20. rujna 2017. do 10. listopada 2017. godine . Prijave se šalju na adresu: Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Primorska 42, P.P. 97, 51410 Opatija uz naznaku „Seminar za voditelja poslovnice ili se mogu predati osobno u navedenom periodu ponedjeljkom, utorkom i srijedom od 14,00 – 15,30 sati u kabinetu u sastavu dvorane 9 (prizemlje) na fakultetu.

pdfOglas o održavanju seminara