turisticki vodici 2018

Ispis

Seminar za turističke vodiče

Pozivamo vas da steknete potrebna stručna znanja i kompetencije kao

turistički vodič kroz edukaciju na seminarima pri

Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija