china2

Ispis

O programu

Razlozi pokretanja programa temelje se na Međudržavnom ugovoru o kulturnoj i prosvjetnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, te Sporazuma o suradnji na području obrazovanja, čiji su potpisnici Confucius institute Headquarters / Hanban, China i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije i Grad Opatija.

Predloženi program sukladan je potrebama gospodarstva ove regije orijentirane na turizam i ugostiteljstvo i sa zahtjevima i potrebama za stručnim usavršavanjem kadrova zaposlenih u gospodarstvu regije, što potvrđuje dosadašnja suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom hotelijera i restoratera, Hrvatskom turističkom zajednicom, Gradom Opatijom i Gradom Rijeka.

Program cjeloživotnog učenja u potpunosti je usklađen s Pravilnikom o vrednovanju programa cjeloživotnog učenja Sveučilišta u Rijeci.

Predmet se izvodi na kineskom jeziku, a jezik poučavanja je engleski.

Program obuhvaća 60 sati nastave. Od polaznika se očekuje redovito pohađanje nastave i izvršavanje nastavnih obveza.

Program je interdisciplinaran budući da predviđa usvajanje stranog jezika, pri čemu se osim usvajanja jezičnih znanja usvajaju znanja iz kulturno-povijesne baštine, običaja, baštine turističke destinacije i dr.

Na kraju programa polaže se ispit nakon kojeg polaznik dobiva odgovarajuću potvrdu na hrvatskom jeziku sa naznakom ostvarenih 5 ECTS bodova.

Nakon završenog programa polaznici će biti sposobni slušati, razumjeti i voditi kratke dijaloge s poslovnim partnerima, čitati i pisati osnovna jednostavna poslovna pisma. Usvojit će osnove poslovne komunikacije u svrhu izbjegavanja i rješavanja nesporazuma u kineskom poslovnom okruženju.