Ispis

SVERIKS

.

Na stranicama naše Knjižnice možete putem SVERIKS-a pretraživati izvore koji se nude na Sveučilištu.

Knjižnični sustav Sveučilišta u Rijeci - SVERIKS omogućava vam da putem jednog sučelja pretražite izvore Sveučilišta: Skupni katalog Sveučilišta u Rijeci i s njime povezane lokalne kataloge knjižnica Sveučilišta, pretplaćene baze podataka dostupne Sveučilištu u Rijeci, Portal znanstvenih časopisa RH HRČAK te druge odabrane znanstvene izvore u slobodnom pristupu na internetu.

Ispis

Vrijedna donacija Fondation Nestlé pro gastronomia

.

Knjižnica Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu dobila je donaciju knjiga Fondation Nestlé pro gastronomia iz Švicarske.

Darovano je 55 knjiga stručne literature na engleskom jeziku u vrijednosti od 22 000 kuna. Knjige pokrivaju područje turizma, menadžmenta, gastronomije, hotelijerstva, ugostiteljstva te računovodstva. Ova vrijedna donacija obogatila je knjižnični fond te će svakako biti od koristi našem nastavnom osoblju, ali i studentima.