Ispis

JSTOR e-knjige u otvorenom pristupu

.

Na bazi JSTOR u otvorenom pristupu dostupno je više od 500 e-knjiga.

Naslovi su dani na korištenje pod Creative Commons licencama, slobodni su za preuzimanje te ne sadržavaju DRM ograničenja u pogledu preuzimanja cjelovitog sadržaja kao ni ispisa istog.

Preuzmite popis dostupnih naslova, a detaljnije informacije možete pročitati ovdje.