Na natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije na određeno vrijeme i s 65% radnim vremenom, objavljenom dana 28. svibnja 2021. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 59/21., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Tanja Fatur Šikić.

Na natječaj za izbor  zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik U Centru za  projekte , na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana  12. svibnja 2021. godine u „Novom listu“, „Narodnim novinama“, broj 51/21., na mrežnim stranicama Fakultete te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je  Ema Simunovic.

Na natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativna ekonomija, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 19. ožujka 2021. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj28/21., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Jelena Dorčić.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu organizacija i menadžment, u radni odnos na neodređeno vrijeme i s 10% radnim vremenom, objavljenom dana 24. ožujka 2021. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 29/21., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakulteta, izabrana je Josipa Cvelić Bonifačić.

Na natječaj za izbor  zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik, u  Knjižnici , na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 12. ožujka 2021. godine u „Novom listu“, „Narodnim novinama“, broj 26/21., na mrežnim stranicama Fakultete te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te ispravak natječaja objavljenog 31. ožujka 2021. godine  u „Novom listu“, „Narodnim novinama“, broj 32/21., na mrežnim stranicama Fakultete te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ,  izabrana je  Lorena Mrvčić Fućak.