Na natječaj za izbor  zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručnog savjetnika za poslijediplomske studije , na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 19. lipnja 2019. godine u „Novom listu“, „Narodnim novinama“, broj 60/19., na mrežnim stranicama Fakultete te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je  Snježana Komadina.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 22. ožujka 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 28/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabran je Christian Stipanović.

Na natječaju za izbor nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora  za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomije, znanstvenu granu marketing  u radni odnos na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 15. veljače 2019. godine u „Novom listu“, „ Narodnim novinama“ broj 16/19, na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „ Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakulteta, izabrana je Lidija Bagarić

Na natječaju za izbor zaposlenika na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik u Centru za EU projekte, na projektu „Adria AquaNet – Enhancing Innovation and Sustainability, u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremena, objavljenom dana 6. ožujka 2018. godine u „Novom listu“, „Narodnim novinama“, broj 22/19, na mrežnim stranicama Fakulteta te je oglašen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je Anamarija Buneta.