Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 30. kolovoza 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 81/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Marta Cerović.

Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane poslovna informatika, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 30. kolovoza 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 81/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabran je Tomislav Car.

Na natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto poslijedoktoranda  iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 20. rujna 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 89/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Marina Barkiđija Sotošek.