• Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane kvantitativna ekonomija, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 10. srpnja 2020. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 79/20., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Suzana Marković.
  • Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 10. srpnja 2020. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 79/20., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Lorena Bašan.
  • Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane financije, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 10. srpnja 2020. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 79/20., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Sabina Hodžić.
  • Na natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 10. srpnja 2020. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 79/20., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Dora Župan.
  • Na natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane marketing, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad, objavljenom dana 17. siječnja 2020. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 7/20., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Jelena Kapeš.
  • Na natječaj za izbor suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane opća ekonomija, bez zasnivanja radnog odnosa, objavljenom dana 17. siječnja 2020. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 7/20., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabran je Davor Jagodić.
  • Na natječaj za izbor suradnika u suradničko  zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad , objavljenom dana 18. prosinca 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 124/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakulteta, izabrana je Renee  Škulić.
  • Na natječaj za izbor suradnika u suradničko  zvanje i na zamjensko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja nutricionizam, na određeno vrijeme i s punim radnim vremenom, do povratka djelatnice na rad , objavljenom dana 18. prosinca 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 124/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakulteta, izabrana je Anamarija Buneta.

Na natječaj za izbor  zaposlenika na radno mjesto I. vrste – stručni suradnik u Centru za EU projekte, na projektu AdriaAquaNet - Enhancing Innovation and Sustainability in Adriatic Aquaculture  , u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, objavljenom dana 3. siječnja 2020. godine u  „Narodnim novinama“, broj 2/20., na mrežnim stranicama Fakultete te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je  Elena Dujmić.

  • Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane trgovina i turizam, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 27.  studenog 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 115/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Dora Smolčić Jurdana.
  • Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto redovitog profesora u trajnom zvanju iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane organizacija i menadžment, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 27.  studenog 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 115/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Helga Maškarin Ribarić.
  • Na natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto  izvanrednog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane ekonomika poduzetništva, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 27.  studenog 2019. godine u „Novom listu“ , „Narodnim novinama“, broj 115/19., na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog  istraživačkog prostora   „Euraxess“ te na mrežnim stranicama Fakultete, izabrana je Elena Rudan.

Na natječaj za izbor  zaposlenika na radno mjesto II. vrste – viši stručni referent u Uredu za studente, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 20. studenog 2019. godine u „Novom listu“, „Narodnim novinama“, broj 112/19., na mrežnim stranicama Fakultete te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je Mila Grivičić.

Na natječaj za izbor  zaposlenika na radno mjesto položaja I. vrste – Voditelj službe općih i kadrovskih poslova, na neodređeno vrijeme i s punim radnim vremenom, objavljenom dana 20. studenog 2019. godine u „Novom listu“, „Narodnim novinama“, broj 112/19., na mrežnim stranicama Fakultete te na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, izabrana je Natalia Miletić.