Prijave mogu biti poslane poštom  na adresu fakulteta do 04.10.2019. n/r gđe. Jasne Lasinger Silađev, mag.oec.

Upisi će se održati od 01.09. do 04.10.2019.

Potrebnu dokumentaciju i detaljne informacije o programu moguće je vidjeti na stranicama ship.fthm.hr