Voditeljica studija

izv. prof. dr. sc. Zvonimira Šverko Grdić elena rudan

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

Održivi razvoj turizma - letak

Studijski program Održivi razvoj turizma oblikovan je slijedom koncepcije koju promovira Svjetska turistička organizacija (UNWTO) i UNESCO-ov odbor za svjetsku turističku baštinu. Navedena su polazišta implementirana u strukturu nastavnoga plana i programa koji je orijentiran obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru, kojima se kroz različite nastavne sadržaje nudi sagledavanje složenih ekonomskih znanja uvažavajući specifična znanja, vještine i kompetencije potrebna za implementaciju održivoga razvoja turizma.

Trajanje studija

2 semestra 

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen preddiplomski sveučilišni studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za obavljanje menadžerskih poslova vezanih uz koncepcijsko oblikovanje i implementaciju održivoga razvoja turizma uz njegovo stalno unapređenje.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  • Vladanje znanjima iz područja turizma i održivog razvoja.
  • Sposobnost praćenja i vrednovanja globalnih trendova vezanih uz održivi razvoj turizma.
  • Sposobnost samostalnoga upravljanja poslovnim procesima vezanim uz turizam i ugostiteljstvo na načelima održivog razvoja.
  • Sposobnost upravljanja prostornim resursima i primjene koncepcije održivog razvoja.
  • Sposobnost praćenja i primjene legislative i standarda u cilju održivog poslovanja u turizmu i ugostiteljstvu.
  • Sposobnost preuzimanja timske i osobne odgovornosti za realizaciju projektne ideje.
  • Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
  • Sposobnost analize, interpretacije i primjene ključnih pokazatelja za ocjenu rezultata poslovanja.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Program diplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova najviše razine u turizmu, koji se u suvremenim uvjetima mora razvijati na načelima održivog razvoja. Tako će se magistri ekonomije moći zauzeti značajne pozicije u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, ugostiteljskim objektima, u  obrazovanju, komunalnom sustavu, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude, pratećim industrijama, financijskim institucijama, službama računovodstva i kontrole, inspekcijama i njima pratećim tijelima, gdje se traže specifična znanja iz područja turizma, hotelijerstva, restoraterstva i srodnim djelatnostima, a koja prihvaćaju načela održivoga razvoja.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Magistar/magistra ekonomije  kratica: mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati poslijediplomski doktorski  studij ili neki od oblika specijalističkih poslijediplomskih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.