Smjer: Menadžment događaja i slobodnog vremena

 Nacionalna ekonomija     Syllabus     Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment projekata u turizmu         Syllabus       Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turističko planiranje i razvoj    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Kongresni turizam    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Animacija u turizmu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu     Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turistička potrošnja    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna etika i kultura    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Standardi u ugostiteljstvu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Financijska tržišta i institucije    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poduzetništvo u kulturi    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Mobilnost u turizmu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
       
 Ekonometrija    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment događaja    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Organizacija slobodnog vremena    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Nautički turizam    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna inteligencija   Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Komparativni fiskalni sustavi    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Međunarodno kretanje kapitala    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Vrednovanje poduzeća    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Statistička kontrola procesa    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turizam, terorizam i migracije    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Mobilna tehnologija u turizmu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment plaža    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
         

 

Smjer: Menadžment turističke destinacije

 Nacionalna ekonomija         Syllabus        Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment projekata u turizmu     Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turističko planiranje i razvoj    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Marketing turističke destinacije    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Ponašanje potrošača u turizmu   Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Web dizajn u turizmu i hotelijerstvu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turistička potrošnja    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna etika i kultura    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Standardi u ugostiteljstvu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Financijska tržišta i institucije    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poduzetništvo u kulturi    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Mobilnost u turizmu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
       
 Ekonometrija    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Logistika u turizmu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Organizacija turizma i turistička politika     Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Nautički turizam    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Poslovna inteligencija   Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Komparativni fiskalni sustavi    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Međunarodno kretanje kapitala    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Vrednovanje poduzeća    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Statistička kontrola procesa    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Turizam, terorizam i migracije    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Mobilna tehnologija u turizmu    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave
 Menadžment plaža    Syllabus    Detaljni izvedbeni plan nastave