Voditeljica studija

dr. sc. Marina Barkiđija Sotošek, poslijedoktorandica elena rudan

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

Menadžment u turizmu - letak

Studijski program Menadžment u turizmu oblikovan je uz uvažavanje trendova na turističkom tržištu i odrednica Svjetske turističke organizacije (UNWTO). Poseban je naglasak stavljen na selektivne oblike turizma i njihovu ulogu u globalnim razmjerima te razvoju i ulozi turizma u svjetskom gospodarstvu. Naglasak je na približavanju nastavnih sadržaja novoj turističkoj politici, a u cilju stvaranja temelja za osiguranje konkurentske prednosti turističke ponude turističkih destinacija u skladu sa svjetskim trendovima.

Trajanje studija

2 semestra 

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen preddiplomski sveučilišni studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za menadžerske poslove u području upravljanja turističkom destinacijom, događajima i slobodnim vremenom.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  • Vladanje znanjima u području turizma i menadžmenta u turizmu
  • Sposobnost istraživanja trendova i unapređenja poslovnih modela u turizmu.
  • Sposobnost upravljanja turističkom destinacijom uz uključivanje svih sudionika turističke ponude.
  • Samostalno upravljanje poslovnim procesima na razini turističke destinacije.
  • Sposobnost praćenja i primjena legislative i standarda u poslovanju u turizmu.
  • Sposobnost primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
  • Sposobnost preuzimanja timske i osobne odgovornosti za izradu projektnih prijedloga i realizaciju projektne ideje.
  • Sposobnost praćenja i vrednovanja ključnih pokazatelja u poslovanju u turizmu.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine.

Mogućnost zapošljavanja

Program diplomskoga studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje menadžerskih poslova najviše razine u turističkom sektoru, koji se u suvremenim uvjetima mora razvijati sukladno trendovima razvoja turizma. Tako će magistri ekonomije moći zauzeti značajne pozicije u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, turističkim udrugama, u  obrazovanju, komunalnom sustavu, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude, pratećim industrijama, financijskim institucijama, službama računovodstva i kontrole, inspekcijama i njima pratećim tijelima, gdje se traže specifična znanja iz područja turizma.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Magistar/magistra ekonomije  kratica: mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati poslijediplomski doktorski studij ili neki od oblika specijalističkih poslijediplomskih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.