MENADŽMENT U TURIZMU

 1. Pravilno tumačiti i interpretirati pojmove vezane uz turizam i menadžment u turizmu.
 2. Objasniti, interpretirati i kritički vrednovati značajke turističkoga proizvoda destinacije.
 3. Analizirati i primijeniti rezultate stručnih i znanstvenih istraživanja u upravljanju turističkom destinacijom u cilju uključivanja svih sudionika turističke ponude.
 4. Upravljati i voditi poslovne procese kroz specifične organizacijske forme na razini turističke destinacije.
 5. Primijeniti informacijsko-komunikacijsku tehnologiju u poslovanju.
 6. Predložiti prikladnu strategiju razvoja i poslovne planove.
 7. Istraživati tržišne odnose ponude i potražnje motivirane novim trendovima u turizmu.
 8. Samostalno osmisliti i primijeniti odgovarajuće metode i modele u procesu znanstvenoga istraživanja i analizi trendova, te poslovnom izvješćivanju i odlučivanju.
 9. Primijeniti legislativu i standarde u turizmu i ugostiteljstvu.
 10. Preuzeti timsku i osobnu odgovornost za izradu projektnih prijedloga i realizaciju projektne ideje.
 11. Analizirati, interpretirati i koristiti ključne pokazatelje za ocjenu rezultata poslovanja.
 12. Samostalno osmisliti odgovarajuće poslovne aktivnosti za događaje i specifične oblike turizma.