Voditelj studija

izv. prof. dr. sc. Daniel Dragičevićelena rudan

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

Menadžment u hotelijerstvu - letak

Studijski program Menadžment u hotelijerstvu rezultat je nastojanja da se sadržaj obrazovanja budućih menadžera u ovoj djelatnosti prilagodi suvremenim trendovima i tehnološkim inovacijama u hotelijerstvu, uz uvažavanje globalizacijskih procesa, novih organizacijskih formi te drugačijim odnosima u strukturi ponude i potražnje na ciljnom turističkom tržištu. Poseban je naglasak stavljen na one programske sadržaje koji se odnose na specifične zahtjeve koji se postavljaju pred hotelijerstvo, vodeći računa o specifičnostima hotelskih korporacija, lanaca hotela, ali i malih hotela koji postaju sve značajniji u turističkoj ponudi.

Trajanje studija

2 semestra 

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen preddiplomski sveučilišni studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za obavljanje menadžerskih poslova u području hotelijerstva s naglaskom na strateški i poslovni menadžment.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  • Vladanje znanjima u području turizma.
  • Sposobnost istraživanja trendova i unapređenja poslovnih modela u hotelijerstvu.
  • Sposobnost samostalnoga upravljanja poslovnim procesima u hotelijerstvu.
  • Sposobnost formuliranja i implementacije strategije razvoja, poslovnih planova i budžeta u hotelijerstvu.
  • Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
  • Sposobnost praćenja i primjene legislative i standarda u hotelijerstvu.
  • Sposobnost praćenja i vrednovanja ključnih pokazatelja u hotelskom poslovanju.
  • Preuzimanje timske i osobne odgovornosti za realizaciju projektne ideje.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine. 

Mogućnost zapošljavanja

Po završetku otvorene su mogućnosti zapošljavanja u hotelijerstvu Hrvatske, kao djelatnosti u usponu budući da je program studija koncipiran na način da osigurava relevantna znanja, vještine i kompetencije za obavljanje različitih poslova u hotelijerstvu, s prvenstvenom orijentacijom na menadžerske poslove u prodaji, domaćinstvu, gastronomiji, restoraterstvu te pružanju ostalih turističkih usluga hotela. Iskustva pokazuju da su se dosadašnji diplomandi uspješno našli upravo u novim kreativnim poslovima, gdje se traži definiranje hotelskoga proizvoda, usmjerenoga na specifična ciljna tržišta. Znanja stečena ovim studijem, osiguravaju uspješno upravljanje s jedne strane malim i srednjim poslovnim sustavima (prvenstveno za smjer poslovni menadžment u hotelijerstvu), ali također i velikim poslovnim sustavima (prvenstveno za smjer strateški menadžment u hotelijerstvu), jer se navedena znanja nadovezuju na prethodno stečena kroz programe preddiplomskoga studija. Konkretna znanja stečena tijekom preddiplomskoga, a zatim diplomskoga studija ovoga profila su posebno cijenjena u velikih hotelskim kompanijama.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Magistar/magistra ekonomije  kratica: mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati poslijediplomski doktorski  studij ili neki od oblika specijalističkih poslijediplomskih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.