Voditeljica studija

izv. prof. dr. sc. Lidija Bagarićelena rudan

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

 

 

Marketing u turizmu - letak

Studijski program Marketing u turizmu oblikovan je sa svrhom da se studentima ponude oni nastavni sadržaji, koji će osigurati kvalitetnije komuniciranje s turističkim tržištem, na način da turistički proizvod nađe put do kupca, da se uspješno valorizira i osigura poslovnom sustavu ili destinaciji bolju poziciju u odnosu na konkurenciju. Program je orijentiran k obrazovanju budućih menadžera u turizmu, ugostiteljstvu, hotelijerstvu i javnom sektoru. Naglasak je na razvoju specifičnih znanja, vještina i kompetencija iz područja marketinga u turizmu.

Trajanje studija

2 semestra 

ECTS bodovi

60

Uvjeti za upis

Završen preddiplomski sveučilišni studij (240 ECTS-a)

Cilj studijskoga programa

Cilj je studijskoga programa osposobiti studente za obavljanje poslova marketing menadžera u turizmu, ugostiteljstvu te javnom i drugim gospodarskim sektorima.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija

  • Vladanje znanjima u području turizma i marketinga u turizmu.
  • Sposobnost istraživanja tržišta i identificiranja novih trendova u turizmu i ugostiteljstvu.
  • Sposobnost samostalnoga upravljanja složenom komunikacijom i drugim marketinškim aktivnostima u turizmu.
  • Sposobnost primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.
  • Sposobnost analiziranja i interpretiranja ključnih pokazatelja marketinških aktivnosti.
  • Sposobnost oblikovanja strategije marketinga u cilju jačanja konkurentnosti turističke destinacije i integralnoga turističkog proizvoda.
  • Samostalnost u realizaciji poslovnih aktivnosti vezanih za događaje i specifične oblike turizma.
  • Preuzimanje timske i osobne odgovornosti za izradu projektnoga prijedloga i realizaciju projektne ideje.

Studenti će završetkom ovoga programa razviti i opće kompetencije, kao što su sposobnost apstraktnoga razmišljanja, kritičkoga mišljenja, generiranja novih ideja, identificiranja i rješavanja problema, planiranja i upravljanja vremenom, kontinuiranoga usavršavanja, samostalnost u radu i druge vještine.  

Mogućnost zapošljavanja

Program  ovoga diplomskog studija je koncipiran tako da osigurava relevantna znanja za obavljanje marketinških aktivnosti u turističkom sektoru, koji se u suvremenim uvjetima mora razvijati sukladno suvremenim trendovima razvoja turizma. Tako će se ovaj profil magistra ekonomije moći zauzeti značajne pozicije u turističkim zajednicama, turističkim organizacijama, turističkim agencijama, turističkim udrugama, u hotelijerstvu, restoraterstvu, ali i u obrazovanju, komunalnom sustavu, medijima, svim selektivnim oblicima turističke ponude, pratećim industrijama, financijskim institucijama, službama računovodstva i kontrole i drugim organizacijama u kojima se traže specifična znanja iz područja marketinga.

Akademski naziv ili stupanj koji se stječe završetkom studija

Magistar/magistra ekonomije  kratica: mag. oec. (300 ECTS)

Mogućnost nastavka studija

Nakon završetka ovoga studija studenti imaju mogućnost upisati poslijediplomski doktorski  studij ili neki od oblika specijalističkih poslijediplomskih studija, odnosno programe cjeloživotnoga učenja.