Obrana doktorske disertacije - Jelena Dorčić

Temeljem čl. 25. st. 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa  2. sjednice, održane 9. studenoga 2020. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će

Jelana Dorčić

braniti doktorsku disertaciju pod naslovom

MODELIRANJE NAMJERA ZA ONLINE REZERVACIJE U HOTELIJERSTVU

u srijedu, 25. studenoga 2020. godine s početkom u 16:00 sati

u dvorani  B2 Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (nova zgrada)

 

 izrađenu pod mentorstvom  prof. dr. sc. Suzane Marković,  pred  Povjerenstvom u sastavu:

  • dr. sc. Jasna Horvat,  predsjednica, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
  • prof. dr. sc. Josipa Mijoč, članica, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
  • dr. sc. Maja Gregorić, članica,Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

 

 

Obrana doktorske disertacije je javna.

Odluka