Obrana doktorske disertacije - Matina Gjurašić

Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 19. sjednice održane 04. veljače 2019. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
objavljuje da će
Matina Gjurašić
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
Koncept i mjerenje unutarnje kvalitete usluga u hotelijerstvu
21. veljače 2019. godine s početkom u 12:30
u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1 kat)
 
pred Povjerenstvom u sastavu:
  • prof. dr. sc. Suzana Marković, predsjednica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • izv. prof. dr. sc. Josipa Mijoč, članica, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
  • doc. dr. sc. Lidija Bagarić, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Obrana doktorske disertacije je javna.

 
Obrana doktorske disertacije - mr. sc Damir Jerković

Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. godine i Odluke Fakultetskog vijeća sa 19. sjednice održane 04. veljače 2019. godine Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će
mr. sc. Damir Jerković
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
Povećanje konkurentnosti i međuovisnosti subjekata poljoprivrede i turizma učećom organizacijom
22. veljače 2019. godine s početkom u 10:00 sati
u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1 kat)

 

pred Povjerenstvom u sastavu:

  • prof. dr. sc. Vlado Galičić, predsjednik, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • prof. dr. sc. Ines Milohnić, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
  • izr. prof. dr. Tadeja Jere Jakulin, članica, Univerza na Primorskem, Fakulteta za turistične študije – Turistica, Portorož, R. Slovenija.

Obrana doktorske disertacije je javna.