Obrana doktorske disertacije - Marijana Jurišić

Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04 URBROJ: 2156-24-17-02-03) od 31. siječnja 2017. i Odluke Fakultetskog vijeća sa 13. sjednice održane 24. rujna 2018. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
objavljuje da će
Marijana Jurišić
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
Održivost kao sastavnica marke turističke destinacije
15. listopada 2018. s početkom u 11:00 sati
u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1 kat)
 
pred Povjerenstvom u sastavu:
 • prof. dr. sc. Zdenko Cerović, predsjednik, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • dr. sc. Bruno Grbac, znanstveni savjetnik  mentor i član,
 • dr. sc. Mladen Črnjar, znanstveni savjetnik, komentar i član
 • izv. prof. dr. sc. Lorena Bašan, članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • prof. dr. sc. Neven Šerić, član, Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet
Obrana doktorske disertacije je javna.
 
Obrana doktorske disertacije - Lorena Dadić

Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04, URBROJ: 2156/24-18-02-05) od 10. rujna 2018. i Odluke Fakultetskog vijeća sa 15. sjednice održane 09. listopada 2018. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će
Lorena Dadić
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
Turizam kao izvor financiranja udruga u turističkim destinacijama
24. listopada 2018. s početkom u 14:00 sati
u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1 kat)

 

pred Povjerenstvom u sastavu:

 • dr. sc. Vlado Galičić, predsjednik, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • dr. sc. Helga Maškarin Ribarić, mentorica i članica, Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • dr. sc. Oliver Kesar, član, Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet

Obrana doktorske disertacije je javna.

 
Obrana doktorske disertacije - Jelena Komšić
Temeljem čl. 25. st 4. Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim studijima (doktorskim studijima) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu – pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/15-01/04 URBROJ: 2156-24-17-02-03) od 31. siječnja 2017. i Odluke Fakultetskog vijeća sa 13. sjednice održane 24. rujna 2018. godine, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

objavljuje da će
Jelena Komšić
braniti doktorsku disertaciju pod naslovom
Mjerenje reputacije turističke destinacije na društvenim medijima i zadovoljstva turista
9. studenoga 2018. s početkom u 15:00 sati
u Vijećnici Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (1 kat)
 
pred Povjerenstvom u sastavu:
 • dr. sc. Jasna Horvat, predsjednica, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku
 • dr. sc. Suzana Marković,  mentorica i članica,Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
 • dr. sc. Daniela Soldić Frleta, članica,Sveučilište u Rijeci, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Obrana doktorske disertacije je javna.