17. prosinca 2018. godine u Termama Tuhelj u Tuheljskim Toplicama održana je svečana promocija diplomanata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Tom prigodom promovirano je 57  magistara ekonomije, 85 sveučilišnih prvostupnika ekonomije i 1 stručni provostupnik ekonomije.

Svečanu promociju svojim dolaskom uveličala je zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije, gospođa mr. sc. Jasna Petek te navela kako su diplomanti Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prepoznati kao vrijedni, stručni i sposobni djelatnici zagorskih turističkih subjekata.

Na svečanoj promociji, studentici diplomskog sveučilišnog studija Menadžment u hotelijerstvu Luciji Sudarević, dodijeljena je pohvala Cum laude - magistra s pohvalom.

2018 promocija Zabok