U hotelu Kvarner u Opatiji, 10. prosinca 2018. godine, održana je svečana promocija diplomanata Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Tom prigodom promoviran je 1 sveučilišni specijalist Zdravstvenog turizma, 118 magistara ekonomije i 163 sveučilišna prvostupnika ekonomije.

Na promocijama su posebno pohvaljeni najuspješniji studenti preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija. Na preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu najuspješnije studentice su Jelena Kapeš, Matea Preksavec i Dora Kukrika a na preddiplomskom sveučilišnom studiju Menadžment održivog razvoja Dora Župan, Isidora Đebnar i Panajotis Papadeas.

 

Na diplomskom sveučilišnom studiju Menadžment u turizmu najuspješnije studentice i studenti su Marija Đurinić, Goran Kaniški i Romina Agbaba. Na diplomskom sveučilišnom studiju Marketing u turizmu najuspješnije studentice su Lorena Krznarić, Bruna Krnić i Ivana Vrdoljak, na diplomskom sveučilišnom studiju Menadžment u hotelijerstvu Ivana Vuković, Magdalena Pejić i Lucija Sudarević te na diplomskom sveučilišnom studiju Održivi razvoj turizma Sabina Arnautović, Ema Simunović i Katarina Reščan.

2018 promocija