MEKST je najveća konferencija studenata turizma i hotelijerstva u regiji, ove godine se održavala od 23. do 25. studenoga 2018. u Kongresnom centru "Master" u okviru Novosadskog sajma. Studentski zbor Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu i ove je godine organizirao putovanje studenata u Novi Sad, a Fakultet je sufinancirao dio troškova prijevoza. Studenti su se i ovaj put u velikom broju odazvali pozivu.

MEKST konferencija okuplja veliki broj poznatih predavača iz područja digitalnog marketinga, turizma i hotelijerstva, društvenog je karaktera, s ciljem međunarodne integracije i širenja tolerancije i poznanstava među studentima turizma i ugostiteljstva/hotelijerstva u regiji i šire. Cijelo događanje se sastoji od niza aktivnosti koje se baziraju na poticanju studenata na sklapanje međusobnih kontakata, na promišljanje o djelovanju, tj. aktivizmu pri susretima studenata koji se sastaju na sličnim manifestacijama, kao i o svojem budućem djelovanju unutar turizma i ugostiteljstva/hotelijerstva po završetku Fakulteta. MEKST edukacijom predstavlja smjernice mladima u turizmu i ugostiteljstvu koje su ostvarive u karijeri budućih djelatnika.