Gradonačelnik grada Opatije gosp. Ivo Dujmić primio je 27. studenog 2018. g. studente druge godine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu te u Vijećnici Grada održao predavanje o lokalnoj samoupravi i upravljanju gradom.

Predavanje je organizirano u sklopu kolegija Urbana ekonomija čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić gdje se studenti upoznaju sa ulogom gradova u ostvarivanju gospodarskih odnosno turističkih funkcija.

 

U sklopu svog izlaganja, gradonačelnik je analizirao sadašnju poziciju grada Opatije, ovlasti i zadaće gradonačelnika, upoznao studente s ustrojem Gradske uprave i osnovama proračuna te poručio: „Vi ste budućnost Hrvatske, a ono što je najvažnije je to da neprestano učite i sada i nakon završenog fakulteta te da vjerujete u sebe.“ Naglasio je dobru suradnju sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu što je rezultiralo brojnim projektima poput: Strategija razvoja grada Opatije do 2020. godine, Destinacijski akcijski plan itd.

Gradonačelnik je završio svoje izlaganje sa nizom budućih projekata koji se planiraju na području grada Opatije. Na kraju predavanja gradonačelnik je sa zadovoljstvom odgovarao na pitanja studenata. Posjeta studenata obilježena je zajedničkom fotografijom.

2018 terenska opatija