Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu je  Odlukom Upravnog odbora Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija postao punopravan član klastera.

Kreativnost i kultura su i najvažnija prirodna bogatstva, resursi naše zemlje čiju pokretačku snagu samo treba upregnuti. Tek kada ih se prepozna kao razvojni potencijal države, oslobodit će se prostor da to i postanu. Upravo je s tom idejom, a na inicijativu Ministarstva gospodarstva RH, osnovan Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija – HKKKKI.

Sklopljen po principu trostruke zavojnice unutar koje se isprepliću gospodarstvo, javna uprava i znanstveno-istraživački sektor, a sam HKKKKI i u unutarnjoj organizaciji odražava svoju funkciju posrednika koji teži uspostavljanju komunikacije i suradnje među sektorima te umrežavanju predstavnika industrije, državnih i akademsko-znanstvenih institucija.

Detaljnije informacije:  https://hkkkki.eu/index.php/o-hkkkki/