Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Sveučilišta u Rijeci svake godine obilježava Svjetski dan turizma koji se održava 27. rujna.

Ove godine domaći i strani studenti fakulteta aktivno će sudjelovati u projektnoj aktivnosti pod nazivom „Ekonomski učinci turizma“. Cilj navedene aktivnosti biti će istražiti, analizirati i prezentirati ekonomske učinke turizma u odabranim zemljama Evrope, s posebnim naglaskom na ekonomske pokazatelje na koje turizam direktno i indirektno utječe.

Konačne rezultate istraživanja studenti će prezentirati putem postera koji će biti izloženi i moći će se razgledati krajem listopada u zgradi Fakulteta u Iki.