Prijave mogu biti poslane poštom  na adresu fakulteta do 15.09.2018. n/r gđe. Jasne Lasinger Silađev, mag.oec.

Upisi će se održati 15-20.09.2018.

Potrebnu dokumentaciju i detaljne informacije o programu moguće je vidjeti na stranicama ship.fthm.hr