Ispis

Nastavak studija

  pdfOdluka o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija

Odluka o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija - strani studenti

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU: 01. 09. 2016. - 09. 09. 2016. 

(predaja  dokumentacije za upis na šalteru Ureda za studente na Fakultetu, Opatija, Naselje Ika,  Primorska 42, p.p. 97 od 11,00 do 13,00 i u Studijskom centru Zabok, Upravna zgrada "Regeneracije", K. Gjalskog 4, Zabok od 08,00 do 14,00 h)

docxZAMOLBA 2016-17 Opatija

docxZAMOLBA ZA UPIS 2016-17 Zabok


pdfPopis studenata za nastavak studija na 3. godini 2016-17.pdf

UPISI: 23. 09. 2016. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji u dvorani I (prizemlje) u 09,00 h.