Ispis

Nastavak studija

pdfOdluka o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija

Odluka o uvjetima i kriterijima nastavka studija na preddiplomskom sveučilišnom studiju nakon završetka stručnih preddiplomskih studija ili trogodišnjih preddiplomskih sveučilišnih studija - strani studenti

PREDAJA DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU: 01. 09. 2017. - 08. 09. 2017. 

(predaja  dokumentacije za upis na šalteru Ureda za studente na Fakultetu, Opatija, Naselje Ika,  Primorska 42, p.p. 97 od 12,00 do 15,00 i u Studijskom centru Zabok, Upravna zgrada "Regeneracije", K. Gjalskog 4, Zabok od 08,00 do 14,00 h)

docxZAMOLBA ZA UPIS 2017-18 - Opatija

docxZAMOLBA ZA UPIS 2017-18 - Zabok

UPISI: 22. 09. 2017. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji u dvorani I (prizemlje) u 12,00 h.