Ispis

O programu

Tijekom zimskog semestra akademske godine 2016./2017. na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u okviru programa cjeloživotnog obrazovanja izvodi se tečaj Poslovnog komuniciranja u turizmu na engleskom jeziku, a tijekom ljetnog semestra 2016./2017. planira se izvođenje tečajeva Poslovno komuniciranje u turizmu na engleskom, njemačkom, talijanskom i francuskom jeziku.

Pojedini tečaj obuhvaća 30 sati nastave prema rasporedu koji odgovara svakom polazniku.

Nakon uspješno završenog tečaja polaznik ostvaruje 3 ECTS boda i dobiva odgovarajući certifikat Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Nastava se bazira na komunikacijskom pristupu, čiji je cilj brza primjena naučenog gradiva u komunikacijskim situacijama u turizmu. Posebna pozornost posvećuje se uvježbavanju leksičkih elemenata, a pri obradi i uvježbavanju gramatike težište je na strukturama koje se najčešće pojavljuju u komunikaciji.