banner-voditelji

Ispis

Seminar za voditelje poslovnica

Pozivamo vas da steknete potrebna stručna znanja i kompetencije kao voditelj poslovnice kroz edukaciju na seminarima pri Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija.

Predavanja novog ciklusa seminara za voditelje poslovnica planirana su u periodu od 23. siječnja do 30. siječnja 2017. godine.

pdfOglas o održavanju seminara